Vuosikokouksen kuulumisia

Valtakunnallista Työväentalomuseota ylläpitävän Työväenperinteen Tutkimus ry:n vuosikokous pidettiin 6.4.2021 poikkeuksellisesti hybridikokouksena. Käytännössä kaikki kokoukseen osallistuvat olivat etäyhteyksien päässä.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset toiminta- ja talousasiat ja valittiin yhdistyksen hallitus. Lisäksi toimintasuunnitelman kohdalla keskusteltiin museon tulevaisuuden näkymistä, johon hallitus tulee paneutumaan laatiessaan pitkän tähtäimen toiminta- ja kehittämissuunnitelmaa.

Tulevana kesänä Työväentalomuseo avataan poikkeusolojen vuoksi normaaliaikataulua myöhemmin kesäkuussa tai kun tilanne sen sallii. Kesänäyttelyn aihe muodostuu hyvin ajankohtaisen retkeilyn ja luonnossa liikkumisen ympärille. Ohessa jatkaa tiivistelmä edellisvuoden ”Rata-Risteys-Riihimäki” -näyttelystä.


Työväenperinteen Tutkimus ry:n tarkoituksena on työväen kulttuuriperinteen kerääminen, tutkiminen, julkaiseminen ja näytteillepano sekä työväenperinteen edistäminen osana kansallista kulttuuria sekä erityisesti Valtakunnallisen Työväentalomuseon ylläpitäminen. Toimintaa pyöritetään vahvasti talkoovoimin ja pienin kustannuksin.