Työväenperinteen Tutkimus ry

Valtakunnallinen Työväentalomuseo oli Työväen Sivistysliiton hoidossa perustamisestaan vuoteen 1980 saakka, jolloin sen ylläpito siirrettiin perustetulle Työväenperinteen Tutkimus ry:lle.

Yhdistyksen tarkoituksena on työväen kulttuuriperinteen kerääminen, tutkiminen, julkaiseminen ja näytteillepano sekä työväenperinteen edistäminen osana kansallista kulttuuria ja erityisesti Valtakunnallisen Työväentalomuseon ylläpitäminen.

Toiminnan tavoitteena on työväen kulttuuriperinteen ja työväentaloihin liittyvien esineiden kerääminen ja tallentaminen. Tavoitteena on myös työväentalomuseon ja siellä järjestettävien näyttelyiden ja tilaisuuksien avulla saada ihmiset tutustumaan työväenliikkeen aatteelliseen ja järjestölliseen toimintaan entisaikoina.

Museon talous perustuu ensisijaisesti avustuksiin ja jäsenmaksutuloihin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Jäsenistö

Työväenperinteen Tutkimus ry on avoin kaikille Työväentalomuseon tukemisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille yksityisille henkilöille ja yhteisöille. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä n. 50 jäsenjärjestöä ja n. 20 henkilöjäsentä.

Hallinto

Työväenperinteen Tutkimus ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous, johon kukin varsinainen jäsen on oikeutettu nimeämään edustajan.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, joka huolehtii myös Työväentalomuseon toiminnasta. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja vuosittain puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Vuonna 2024 hallituksen puheenjohtajana toimii Pentti Auvinen, sihteerinä Kaisu Kotirinta ja taloudenhoitajana Visa Tammi.

Työväenperinteen Tutkimus ry:n hallitus 2023:

Auvinen Pentti (2023 – 2024)
Karvinen Rea (2024 – 2025)
Kotirinta Kaisu (2024 – 2025)
Moilanen Heikki (2024 – 2025)
Ojanen Tapio (2024 – 2025)
Palkia Minna (2023 – 2024)
Puhakainen Markku (2024 – 2025)
Silvonen Matti (2023 – 2024)
Tammi Visa (2023 – 2024)
Tuomisto Tero (2023 – 2024)