Näyttelyt

Valtakunnallisen Työväentalomuseon näyttelyt muodostuvat itse työväentalosta rakennuksena sekä sinne kerätystä aineistosta, joka liittyy työväenliikkeen historiaan ja järjestötoimintaan eri rientoineen.

Museossa on näytteillä noin 200 suomalaisen työväenliikkeen historiaan liittyvää esinettä. Aitoon ympäristöön sijoitetut kokoelmat koostuvat suomalaisen työväenliikkeen historiallisesta aineistosta – arkistoista ja valokuvista sekä mielenkiintoisesta esineistöstä.

Esillä olevan perusnäyttelyn lisäksi museolle kootaan kesäajaksi vaihtuvia näyttelyitä työväenliikkeen historiasta sen toiminnan eri alueilta.


Menneiden kesänäyttelyiden aiheita
Kesänäyttely 2021
Työväen Retkeilyliitto 50 v / Rata – Risteys – Riihimäki

Osa edelliskesän näyttelystä Rata – Risteys – Riihimäki jatkoi edelleen. Uutena osana juhlistettiin 50-vuotiasta Työväen Retkeilyliittoa ja korona-aikana suosioon nousseen luonnossa liikkumisen iloa. Koronapandemian vuoksi näyttely avautui museokauden alkaessa tavallista myöhemmin 4.7.2021.

Kesänäyttely 2020
Rata – Risteys – Riihimäki

Kesänäyttelyn keskiössä oli 150 vuotta täyttänyt Pietarin rata. Riihimäen kaupungin 60-vuotisjuhla, kaupungin kehittyminen radan risteykseen ja työläisten historia olivat osa näyttelyn teemoitusta. Koronapandemian vuoksi näyttely avautui museokauden alkaessa tavallista myöhemmin 5.7.2020.

Kesänäyttely 2019
50 vuotta museo museossa

Valtakunnallisen Työväentalomuseon perustamisesta tuli 50 vuotta. Kesänäyttelyssä paneuduttiin museon historiaan ja toimintaan. Osana näyttelyä muistettiin perustajayhteisöjen SDP:n 120-vuotisjuhlaa ja TSL:n 100-vuotisjuhlaa. Näyttelyn avasi kotiseutuneuvos Tero Tuomisto.

Kesänäyttely 2018
Elämää 1918

Näyttelyssä kuvattiin ”Elämää 1918”: Kansalaissota ja elämää ennen sotaa työväentaloilla ja -yhdistyksissä, Sodan loppuvaiheet ja vankileirit, Riihimäen valtaus ja vankileiri, Elämää kansalaissodan jälkeen. Näyttelyn avasi kansanedustaja Ville Skinnari.

Kesänäyttely 2017
100 vuotta työtä ja tasa-arvoa

100 vuotta työtä ja tasa-arvoa –näyttelyssä pääosassa olivat vuonna 2017 alkaneet tapahtumat, kuten lain säätäminen tunnin työpäivästä sekä kunnallislaki ja siihen liittyvä kunnallisvaalilaki, joka takasi mm. yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden myös kunnallisvaaleissa. Lisäksi näyttelyssä esiteltiin 100 vuotista edistyksellistä osuuskauppatoimintaa. Näyttelyn avasi kansanedustaja Erkki Tuomioja.

Kesänäyttely 2016
Porukan paikat

Porukan paikat -näyttely kertoi työväentalojen rakentamisesta ja historiasta sekä toiminnasta. Osana näyttelyä oli Riihimäen Työväenyhdistyksen Soittokunnan 110-vuotisnäyttely.

Kesänäyttely 2015
Kansan tahto on korkein laki

Kesänäyttelyssä tuotiin esille työväenliikkeen iskulauseita kautta aikojen lippujen, julisteiden ja banderollien kautta. Näyttelyn avasi kansanedustaja Mika Kari.

Kesänäyttely 2014
Muistojen E-liike

Työväentalomuseon kesänäyttelyssä muisteltiin E-liikettä kuvien, esineiden, tavaroiden ja tekstien avulla.

Kesänäyttely 2013
Puolueosastojen pöytälippuja

Sosialidemokraattisen puolueen historiallisesta Forssan kokouksesta tuli kuluneeksi 110 vuotta. Työväentalomuseo järjesti juhlan kunniaksi näyttelyn puolueosastojen pöytälipuista. Toinen, lähes vastaava näyttely kiersi kesän aikana erilaisissa tapahtumissa ja oli esillä mm. Työväen Arkistossa.

Kesänäyttely 2012
Kesänäyttely 2011
Kesänäyttely 2010
Kesänäyttely 2009
Kesänäyttely 2008
Kesänäyttely 2007
Kesänäyttely 2005
Kesänäyttely 2002
Riihimäen Lasinpuhaltajakerho 40 vuotta
Urheiluseura Herajoen Yrityksen toimintaa
Suomen Työväentalojen Liiton 40 yhteistyön vuotta
Valtakunnallinen Työväentalomuseo 40 vuotta
Työväentalot sodan näyttämöllä v. 1918
Riihimäen Työväenyhdistyksen soittokunta 100 vuotta
Eetu Salinin kirjasto
Julisteiden kertomaa

Eetu Salinin kirjasto oli kesänäyttelyn aiheena myös vuonna 2006, jolloin kattoremontin vuoksi ei järjestetty uutta näyttelyä. Tämän jälkeen näyttelyaineisto jäi pysyväksi osaksi museon perusnäyttelyä.